ORRY Z LIPOVÝCH DOLIN 

 

VÝSTAVY / SHOWS: Oblastní vítěz, Vítěz třídy

ZKOUŠKY / FILED TRIALS: PZ, LZ, BZ - I.cena, VZ - II.cena

ZDRAVOTNÍ VÝSLEDKY / HEALTH: HD: A/A